İş Anlayışımız

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Tüm çalışma alanlarımızda ve şantiyelerimizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, birincil önceliğimiz olarak görülmektedir.

 • İş yerlerimizde çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda yürürlükte bulunan tüm mevzuatlar yerine getirilir,
 • Çalışanlarımıza yapmakta oldukları işlerde uymaları gereken sağlık ve güvenlik önlemleri tam anlamıyla öğretilerek, sürece destekleri ve aktif katılımları sağlanır.
 • Şantiyelerimizde, işçilerin, İşçi Temsilcisi ile temsil edilmesi ve İş Güvenligi Kurullarında birlikte karar alınması sağlanır. 
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, olanaklar çerçevesinde iş yerlerimizde uygulanır.
 • İş kazalarının önlenebileceğine inanılır ve bu inançla gerekli olan tüm önlemler en üst düzeyde alınır.

Çevre Politikamız

Kuruluşumuzdan bugüne gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi işimizin bir parçası olarak görülmüştür,

Bu anlayışımızdan hareketle;

 • Çevre korumasına ait performans ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm şantiyelerimiz ve yatırımlarımızı çevreye zarar vermeme açısından sorumlu bir şekilde yürütmeyi
 • Tüm çalışanlarımıza ve çevremizdeki kişilere çevre bilincinin oluşturulmasında katkıda bulunmayı,
 • Mevcut kaynakların korunması, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında bilinç oluşturmayı ve geliştirmeyi
 • Çevre ile ilgili tüm yasa yükümlülükleri yerine getirmeyi,

taahhüt ediyor, kullanmakta olduğumuz doğal kaynakların gelecek kuşaklara güvenle  bırakılması adına çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz.

Kalite Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda:

 • Dürüstlük ve güven ilkesini esas alarak,
 • Dünya standartlarında bir kalite anlayışıyla,
 • En iyi ekipman ve en çağdaş mühendsilik gücünü kullanarak,
 • Tüm çalışanlarımız ile birlikte, takım ruhu içinde, yaratıcılıkla,
 • Sürekli eğitimlerle, niteliklerimizi sürekli geliştirerek,
 • Çevre ve iş güvenliği bilinci içerisinde,
 • Güncel yasalara ve mevzuatlara eksiksiz uyarak,

"Kaliteden hepimiz sorumluyuz" ilkesiyle kurmuş olduğumuz kalite sistemini sürekli iyileştirerek ve geliştirerek, yurt içinde ve yurt dışında örnek gösterilen bir firma olmak için çalışmaktayız.