İş Anlayışımız

Kalite Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda:

 • Dürüstlük ve güven ilkesini esas alarak,
 • Dünya standartlarında bir kalite anlayışıyla,
 • En iyi ekipman ve en çağdaş mühendsilik gücünü kullanarak,
 • Tüm çalışanlarımız ile birlikte, takım ruhu içinde, yaratıcılıkla,
 • Sürekli eğitimlerle, niteliklerimizi sürekli geliştirerek,
 • Çevre ve iş güvenliği bilinci içerisinde,
 • Güncel yasalara ve mevzuatlara eksiksiz uyarak,

"Kaliteden hepimiz sorumluyuz" ilkesiyle kurmuş olduğumuz kalite sistemini sürekli iyileştirerek ve geliştirerek, yurt içinde ve yurt dışında örnek gösterilen bir firma olmak için çalışmaktayız.

Çevre Politikamız

Bulunduğumuz çevrenin korunması ve iyileştirilmesi işimizin bir parçası olarak görülmelidir.

Bu nedenle de şirketimiz;

 • Çevre korumasına ait performans ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm şantiyelerimiz ve yatırımlarımızı çevreye zarar vermeme açısından sorumlu bir şekilde yürütmeyi
 • Tüm çalışanlarımıza ve çevremizdeki kişilere çevre bilincinin oluşturulmasında katkıda bulunmayı,
 • Mevcut kaynakların korunması, geri kazanmayı ve atıkları en aza indirmeyi,
 • Çevre ile ilgili tüm yasa yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Bulunduğumuz çevrenin gelecek kuşaklara temiz olarak bırakılmasını sağlamak üzere yürüttüğümüz çevre yönetim sistemlerini geliştirerek sürdürmeyi

taahhüt eder.
 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Tüm iş yerlerimizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, çalışanlarımızın öncelikli görevi olarak görülür.

Şirket Yönetimimiz ve çalışanlarımız,

 • İş yerlerimizde çalışanların sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda yürürlükte bulunan tüm mevzuatları yerine getirir.
 • Çalışanlara yapmakta oldukları işlerde uymaları gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini öğreterek, destek ve aktif katılımlarını sağlar.
 • Şantiyelerimizde, işçilerin, İşçi Temsilcisi ile temsil edilmesini ve İş Güvenligi Kurullarında birlikte karar alınmasını sağlar.
 • İşçi saglıgı ve İş güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, olanaklar çerçevesinde iş yerlerimizde uygular.
 • İş kazalarının önlenebilecegine inanır.